Анализ за дейността на обществените посредници

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 16.10.2020 г. – 30.04.2021 г.