Доклад за състоянието на „Топлофикация – София“ ЕАД

В Столична община беше представен доклад за състоянието на „Топлофикация – София“ ЕАД, изготвен от експертите на "Black & Veatch" Management Consulting. Документът е подготвен по силата на Споразумението за безвъзмездна помощ, подписано между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ, за разработване на план за техническа, оперативна и финансова стабилизация, както и модернизация на мощностите и управлението на "Топлофикация - София".

Столичният общински съвет даде съгласието си Столична община да подпише Споразумението за безвъзмездна помощ с Решение №207 от 22. 04. 2021 г.

Доклад на Black & Veatch Management Consulting

Презентация