Считано от 11.05.2020 г. приемната на Обществените посредници на „Топлофикация София ЕАД ще работи с утвърденото си работно време, посочено на страница "Контакти", при спазване на всички необходими мерки за ограничаване на разпространението на COVID 19.

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВАЩОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПРИЕМНАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ЩЕ РАБОТИ ПРИ СТРОГИ МЕРКИ, С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID 19 И ЗАПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА КЛИЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ!

 

 СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

1.    СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ОТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 М. С ПОСРЕДНИЦИТЕ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪТРУДНИК. 

2.    ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА ПРИЕМ. КЛИЕНТИ СЪС ЗАПИСАН ЧАС ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ СЪГЛАСНО УТОЧНЕНИЯ ЧАС ЗА ПРИЕМ.

3.    В ПРИЕМНАТА ЩЕ БЪДЕ ДОПУСКАН САМО ПО 1 КЛИЕНТ.

4.    В ПРИЕМНАТА ЩЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ САМО КЛИЕНТИ С МАСКИ.

5.    НЕ СВАЛЯЙТЕ МАСКИТЕ ПРИ РАЗГОВОР С ПОСРЕДНИЦИТЕ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪТРУДНИК.

6.    ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА СТЕ С РЪКАВИЦИ.

7.    ПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ПИСАНЕ.

8.    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ТОАЛЕТНАТА.

9.    ПРИ ИЗЧАКВАНЕ НА РЕДА СИ ПРЕД ПРИЕМНАТА СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ОТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 М. С ДРУГИТЕ ИЗЧАКВАЩИ.

10.  В ПРИЕМНАТА СА НАЛИЧНИ ДЕЗИФЕНКТАНТИ ЗА РЪЦЕ И СЕ ИЗВЪРШВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ПО ГРАФИК.

 

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД СЕ ИЗВИНЯВАТ ЗА ВРЕМЕННИТЕ НЕУДОБСТВА ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ! 

 

ОПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО НА КЛИЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ Е НАЙ-ВАЖНО И Е СЪОБРАЗЕНО С РАЗПОРЕДБИТЕ НА    НАЦИОНАЛНИЯ И СТОЛИЧНИЯ КРИЗЕСЕН ЩАБ.