Приемно време на обществените посредници

Вторник                                                                                                      09.00 ч. – 13,00 ч.

Сряда                                                                                                         09.00 ч. – 13,00 ч.

Четвъртък                                                                                                  13,00 ч. – 17,00 ч.

 

Клиентите с предварително записан час ще бъдат обслужени с предимство.

София 1680
ул. "Ген. Стефан Тошев" № 26
бл. 223 А, магазин 3

Работно време

Приемна:
Понеделник 8,30 ч. - 17,00 ч.
Вторник, Петък 8,30 ч. - 16,00 ч.
Сряда, Четвъртък 8,30 ч. - 17,00 ч.