ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА  

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Обществените посредници на “Топлофикация София” ЕАД са избрани от Столичния Общински Съвет да разглеждат жалби, сигнали и предложения на граждани, да разясняват правата и задълженията им във връзка с предоставяните услуги от „Топлофикация София“ ЕАД и във връзка с възникнали спорове с дружеството. 

 

2020 г. - 2025 г.

Мандат 2020 г. - 2025 г.  С Решение № 466 от 08.010.2020 г. на Столичния Общински Съвет за обществени посредници бяха избрани Ралица Петкова, Христина Танчева и Деян Дянков.

2015г. - 2020 г.

Мандат 2015 г. - 2020 г. С Решение № 267 от 14.05.2015 г. и Решение № 271 от 17.05.2017 г. на Столичния Общински Съвет за обществени посредници бяха избрани Гергана Николова, Ралица Петкова и Деян Дянков.

Правила на обществените посредници приети на заседание на ПКИИЕП на 11. 01. 2021 г.